หน้าแรก โปรโมชั่น คอร์สเรียน ขั้นตอนสมัคร คนเก่งของเรา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถาบัน ติดต่อเรา
SCIENCE & MATH
 

 
SCI MATH
 

"ซายน์แมธ" เป็นระบบการเรียนรู้แบบ Coaching อย่างต่อเนื่อง วิชาวิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ ไทย สังคมและความถนัดทางวิศวะ โดยแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพสูงเกินชั้นเรียน เพื่อการแข่งขันและเพิ่มเกรดสอดคล้องกับโรงเรียนซึ่งเป็นการนำแนวความคิดมาจากประเทศฟินแลนด์ การศึกษาอันดับ 1 ของโลก โดยการฝึกทักษะจนเกิดสมาธิ สติ ปัญญาอย่างต่อเนื่อง และประเมินระหว่างเรียน

ระบบ "SCI MATH" เป็นการเรียนรู้อย่างมีทักษะเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง อย่างมีความสุข โดยการวางพื้นฐานและการต่อยอดที่มีความชำนาญสูง สำหรับรองรับการเรียนในโรงเรียน การสอบแข่งขันเรียนต่อและเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตได้ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อผู้เรียนและสังคมตลอดไป