หน้าแรก โปรโมชั่น คอร์สเรียน ขั้นตอนสมัคร คนเก่งของเรา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถาบัน ติดต่อเรา
คอร์สเรียน
 
   
สำหรับประถม ป.1 - ป.2 ราคา 8,500 บาท ต่อคอร์ส
   
  ป.3 - ป.4 ราคา 8,900 บาท
   
  ป.5 - ป.6 ราคา 9,900 บาท
   
  คอร์สละ 40 ชุด / จบภายใน 3 เดือน
   
  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
   

คอร์สที่ 1 SCI MATH : Math + Sci (คณิต - วิทย์)

คอร์สที่ 2 SCI MATH : Eng + Thai (ภาษาอังกฤษ- ไทย)

คอร์สที่ 3 SCI MATH : Thai + Social (ไทย - สังคม)

คอร์สที่ 4 SCI MATH : Math + Sci + Eng (คณิต - วิทย์ - อังกฤษ : 13,500 บาท)

   
สำหรับมัธยม ม.1 - ม.2 ราคา 10,900 บาท ต่อคอร์ส
   
  ม.3 - ม.4 ราคา 10,900 บาท
   
  ม.5 - ม.6 ราคา 11,900 บาท
   
  คอร์สละ 40 ชุด / จบภายใน 3 เดือน
   
  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
   

คอร์สที่ 1 SCI MATH : Math + Sci (คณิต - วิทย์ / คณิต - ฟิสิกส์)

คอร์สที่ 2 SCI MATH : Chem + Bio (เคมี - ชีวะ)

คอร์สที่ 3 SCI MATH : Eng + Math (ภาษาอังกฤษ - คณิต)

คอร์สที่ 4 SCI MATH : Thai + Social (ไทย - สังคม)

คอร์สที ่5 SCI MATH : Math + Sci + Eng (คณิต - วิทย์ - อังกฤษ : 15,500 บาท)

หมายเหตุ เมื่อเรียนจบคอร์สทางศูนย์จะติดต่อแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในการต่อคอร์สครั้งต่อไป

 

"การเรียนฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจะเกิดความชำนาญตลอดชีวิต"